இரண்டு வருடங்களாக வலைபதிவை படித்தே வந்தால் எப்படி? நாமும் எதாவது எலுதலாமே என்று நினைத்து Ignite செய்தாகி விட்டது இனி என்ன சொல்ல எப்படி சொல்ல என்று சிந்திக்க வேண்டும்.

ரூம் போட்டு சிந்திக்கலாமா இல்லை மொக்கையாக சிந்திக்கலாமா? காலம் பதில் சொல்லும்.

Advertisements